สภาพแวดล้อม

เมืองจงซานตั้งอยู่ในเขตกึ่งร้อนชื้นที่มีอากาศอบอุ่น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีประมาณ 22 °c โดยมีปริมาณน้ำฝน 175 เซนติเมตรต่อปี และจะพบพายุไต้ฝุ่นและพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูฝน ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน

ระบบขนส่ง
ที่ตั้ง
The Hub Furniture
ปิด

ตะกร้าของฉัน

ปิด

รายการโปรด

รายการที่ดูล่าสุด

ปิด

Great to see you here!

Change?

A password will be sent to your email address.

Already got an account?

ปิด

ปิด

หมวดหมู่